Dokument: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli poslovnog prostora u vlasništvu Općine Donji Kraljevec na privremeno korištenje