Dokument: Odluka o donošenju plana djelovanja Opcine Donji Kraljevec u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

Dokument: Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda