Od 28.10.2019 godine Uprava PRE-KOM-a (K. Zvonimira 9, Prelog) seli se na novu lokaciju u Poduzetnički centar Prelog, (Hrupine 7B, Prelog- Gospodarska zona Sjever). Od tada se koriste slijedeći telefonski brojevi:

Blagajna: 040/645535
Pogrebni poslovi i upravljanje grobljima: 040/321247
Sektor računovodstva: 040/645594
Sektor gospodarenja otpadom, dimnjačarska služba, čišćenje i održavanje zgrada: 040/321246, 040/321244
Sektor održavanja javnih površina i groblja, operativa, tržnica i nabava: 040/645458, 040/646898
Reciklažni centar: 099 4907528
Centar za ponovnu uporabu: 099 3344418
Kompostana: 098 273513

NAPOMENA: Prema obavijesti teleoperatera 25.10.2019. godine (petak) u period od 8 do 11 sati doći će do isključivanja starih brojeva na lokaciji K. Zvonimira 9, Prelog i njihovo preseljenje na novu lokaciju Poduzetnički centar Prelog, (Hrupine 7B, Prelog- Gospodarska zona Sjever). Zbog toga može doći do problema u komunikaciji te Vas pozivamo da 25.10.2019. koristite za staru lokaciju (K. Zvonimira 9, Prelog) koristite  mobilni broj 099 33 44 440.

U ponedjeljak će se gore navedeni brojevi koristiti na novoj lokaciji Poduzetnički centar Prelog, (Hrupine 7B, Prelog- Gospodarska zona Sjever).

Zahvaljujemo na razumijevanju, PRE-KOM Prelog