U sklopu projekta „NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI“ pod pokroviteljstvom  Općine Donji Kraljevec i u organizaciji Zaštitarsko-ekološke udruge „PRODE“ iz Hodošana, te pod nadzorom poljo-komunalnog redara općine, dana 19.10.2019. godine održana je akcija „Zelena čistka“. Akcija se provodila u naseljima općine Donji Kraljevec, a poglavito pored prilaznih cesta koje vode do Hodošana i Donjeg Hrašćana. Akciji su se odazvale 32 osobe, pretežno članovi ZEU Prode i ostali mještani Hodošana.  Provedenom akcijom od otpada su se očistila područja uz ceste prema Hodošanu i područje od nadvožnjaka preko auto ceste kod Turčišća prema Donjem Hraščanu. Prikupljeni otpad preuzeli djelatnici komunalnog poduzeća PRE-KOM iz Preloga, te ga deponirali na deponij za odlaganje smeća.

Nakon provedene akcije, za sve sudionike organizirana je hrana i piće, za što se potrudio naš kuhar Miljenko Dominić-Mimara. .

U sklopu akcije i u suradnji sa socijalnom zadrugom HUMANA NOVA, u Hodošanu kod prostorija ZEU Prode  prikupljao se tekstilni materijal od građana, koji su preuzeli djelatnici PRE-KOM-a iz Preloga.

Zahvaljujemo se svima koji su se uključili u navedenu akciju, kao i  sponzorima akcije općini Donji Kraljevec, komunalnom poduzeću „Pre-kom“ d.o.o. iz Preloga i poduzeću „Poljogram“ iz Hodošana, koji su nam svojim donacijama pomogli da se akcija uspješno provede.

 

ZEU PRODE HODOŠAN

Vuk Kristian