Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 60. Statuta Dječjeg vrtića „Ftiček“ Donji Kraljevec, Čakovečka 7/1, ravnateljica Dječjeg vrtića Sandra Vlah   dana  30.10.2019. donosi

 

ODLUKU
o imenovanju službenika za zaštitu podataka

 

I.
Službenikom za zaštitu osobnih podataka Dječjeg vrtića „Ftiček“ Donji Kraljevec imenuje se odgojiteljica Sabina Lesjak Brezničar

II.
U svojstvu službenika za zaštitu osobnih podataka SABINA LESJAK BREZNIČAR obavljati će dužnosti propisane čl. 39. Opće uredbe o zaštiti podataka.

III.
Službenik za zaštitu osobnih podataka   dužan je čuvati povjerljivost  svih podataka i informacija koje sazna u obavljanju dužnosti službenika za zaštitu podataka, a ta obveza traje i nakon njenog prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

IV.
O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka Dječji vrtić „Ftiček“ Donji Kraljevec će Izvješćem o imenovanju službenika za zaštiti podataka obavijestiti Agenciju za zaštiti osobnih podataka.

V.
Službene kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podatka iz točke. I. ove Odluke Dječji vrtić  „Ftiček“ Donji Kraljevec će učiniti javno dostupnim na svojoj web stranici i na oglasnoj ploči Vrtića.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.
Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Vrtića 30.10. 2019.  i stupa na snagu 08.11.2018.

 

Ravnateljica:
Sandra Vlah

 

KLASA:008-02/19-01/01
URBROJ:2109-79-19-1
U Donjem Kraljevcu, 30.10.2019.

 

SLUŽBENI KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA:

Ime i prezime : Sabina Lesjak Brezničar
Broj telefona: 040 /655-045
E-mail: djecji.vrtic.fticek@gmail.com