Dokument: Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Donji Kraljevec u području prirodnih nepogoda za 2020.godinu

Dokument: Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Donji Kraljevec za razdoblje od 2020. do 2024.

Dokument: Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu poticaja

Dokument: Odluka o osnivanju prava stvarne služnosti

Dokument: Plan DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA

Dokument: PROGRAM korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec za 2020. godinu

Dokument: Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za proračun

Dokument: SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA PERIOD OD 2020. DO 2023.

Dokument: STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2024. GODINE