Na svojoj 13./2019.sjednici održanoj 18.11.2019.Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Ftiček” Donji Kraljevec je na temelju čl.26.st.1.,2.,3., i 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju na prijedlog ravnatelja donijelo:

 

O D L U K U

 

da se na radno mjesto odgojitelj/ica na određeno  puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje,rodiljni,roditeljski i/ili godišnji odmor zaposli:

  • IVANA VLAHEK ,Murska 25 ,D.Kraljevec

S radom na određeno  puno radno vrijeme radnica  počinje od  21.11.2019.