Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec koja će se održati u ČETVRTAK, 12. prosinca 2019.g. s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D.

DNEVNI RED

 1. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. g.
  1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2019.g.
  2. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu za 2019.g.
  3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2019.g.
  4. Prijedlog odluke o I. izmjeni i dopuni Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.g.
  5. Prijedlog odluke o I. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. g.
 2. Prijedlog Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. g. i Plana razvojnih programa s mogućnošću donošenja
  1. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2020. g.
  2. Prijedlog odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina
  3. Program javnih potreba u kulturi za 2020.g.
  4. Program javnih potreba u sportu za 2020.g.
  5. Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2020.g.
  6. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. g.
  7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.,
 3. Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Kraljevec u 2020.g.
 4. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za 2020.g.
 5. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji Kraljevec za 2020.g.
 6. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Kraljevec za 2019. godinu
 7. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
– aktualnih 30 minuta,
– prihvaćanje izvoda iz zapisnika sa 20. sjednice.

Dokument: 0) Poziv

Dokument: 0a) Izvod iz zapisnika

Dokument: 1) Izmjene i dopune proračuna

Dokument: 1a) Izmjene u kulturi

Dokument: 1a) Obrazloženje

Dokument: 1b) Izmjene u sportu

Dokument: 1c) Izmjene u socijalnoj zaštiti

Dokument: 1d) Izmjena Programa građenja

Dokument: 1e) Izmjene Plana održavanja komunalne infrastrukture

Dokument: 1f) Izvješće Odbora za Proračun

Dokument: 2) Proračun

Dokument: 2A) Obrazloženje

Dokument: 2a) Odluka o izvršavanju Proračuna

Dokument: 2AB) Plan razvojnih programa

Dokument: 2b) Odluka o sukcesivnom pokriću manjka

Dokument: 2c) Program JP u kulturi

Dokument: 2d) Program JP u sportu

Dokument: 2e) Program socijalne zaštite

Dokument: 2f) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Dokument: 2g) Program održavanja komunalne infrastrukture

Dokument: 3) Plan upravljanja imovinom

Dokument: 4) Plan razvoja sustava CZ

Dokument: 5) Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara

Dokument: 6) Analiza sustava CZ