Dokument: POZIV POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA KRUMPIRA NA STRUČNI SKUP

,,lzgradnja skladišta za krumpir i/ili prilagodba postojećih skladišta za krumpir sukladno odredbama Europske komisije o neproduljenju odobrenja aktivne tvari klorprofam”