Dokument: PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2020. GODINU

Dokument: PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2020. GODINU

Dokument: PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2020. GODINU

Dokument: ANALIZA STANJA sustava civilne zaštite na području Općine Donji Kraljevec za 2019. godinu

Dokument: PROGRAM GRAĐENJA INFRASTRUKTURE ZA 2020

Dokument: Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.