Dokument: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš- VIII. izmjene i dopune PP uređenja