Pozivaju se korisnici proračuna Općine Donji Kraljevec da dostave:

  1.  Obrazac PROR-POT za razdoblje od 01.01.2019. – 31.12.2019. godine i  kopije vjerodostojne dokumentacije na temelju koje je rashod/izdatak iskazan u obrascu 

Korisnici proračuna Općine Donji Kraljevec koji ne dostave traženu dokumentaciju do navedenog roka biti će izuzeti iz financiranja u 2018. godini.

 Rok za dostavu dokumentacije je  31.01.2020.  godine, na adresu Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D, Donji Kraljevec.

Načelnik Općine Donji Kraljevec
Miljenko Horvat

Dokument: POZIV UDRUGAMA

Dokument: PROR-POT Obrazac