Poziv na 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec koja će se održati u PETAK, 24. siječnja 2020.g. s početkom u 19,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D.

DNEVNI RED

 1. Prijedlog odluke o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
  Donji Kraljevec
 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine
  Donji Kraljevec
 3. Prijedlog odluke o ugovaranju dobavljačkog faktoringa sa Erste bankom
 4. Prijedlog Trogodišnjeg (srednjoročnog) plana davanja koncesija za razdoblje od 2020.-
  2022.g.
 5. Prijedlog Plana davanja koncesija u 2020.g.
 6. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine na području katastarske općine Donji Kraljevec
 7. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine na području katastarske općine Palinovec
 8. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine na području katastarske općine Hodošan
 9. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
aktualnih 30 minuta
– prihvaćanje izvoda iz zapisnika sa 21. sjednice
– naknadno će se dostaviti procjembeni elaborati (materijal za tč. 6., 7. i 8.)

Dokument: 0) Poziv

Dokument: 0a) Izvod iz zapisnika

Dokument: 1) Izrada VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana

Dokument: 2) Izmjena i dopuna odluke o Komunalnoj naknadi

Dokument: 3) Ugovaranje dobaljačkog faktoringa

Dokument: 4) Trogodišnji plan davanja koncesija

Dokument: 5) Plan davanja koncesija

Dokument: 6) Prodaja nekretnine na području k.o. Donji Kraljevec

Dokument: 6a) Izvadak iz katastra

Dokument: 6b) Izvadak iz zemljišne knjige

Dokument: 7) Prodaja nekretnine na području k.o.o. Palinovec

Dokument: 7a) Izvadak iz zemljišne knjige

Dokument: 7b) Katastarski plan

Dokument: 7c) Posjedovni list

Dokument: 8) Prodaja nekretnine na području k.o. Hodošan

Dokument: 8a) Izvadak iz zemljišne knjige

Dokument: 8b) Izvod iz katastarskog plana

Dokument: 8c) Posjedovni list