Dokument: Odluka o ugovaranju dobavljačnog faktoringa sa Erste bankom

Dokument: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o prodaji nekretnina na području katastarske općine Palinovec

Dokument: Odluka o prodaji nekretnine na području katastarske općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec

Dokument: PLAN davanja koncesija u 2020. godini

Dokument: TROGODIŠNJI (SREDNJOROČNI) PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE