Dokument: Javni natječaj za financiranje javnih potreba u 2020. godini

Dokument: Upute za prijavitelje

Dokument: Opisni obrazac prijave

Dokument: Obrazac proračuna

Dokument: Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Dokument: Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Dokument: Prijedlog Ugovora

Dokument: Izjava o partnerstvu

Dokument: Godišnji plan natječaja za financiranje programa udruga za 2020. godinu

OBRAZAC: izvještaj projekta