Dokument: ZAPISNIK O POPISU IMOVINE, OBVEZA I POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2019.