Dokument: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Palinovec