Pozivamo Vas na zbor građana koji će se održati dana 01.03.2020.g. (nedjelja) u 14:00 h u dvorani Centra dr.Rudolfa Steinera (Prvomajska 4, D.Kraljevec).

DNEVNI RED:

1. osvrt na prethodnu godinu i aktivnosti u tekućoj godini
2. aktualni sat s Načelnikom Općine
3. ostala pitanja i prijedlozi

Mjesni odbor Donji Kraljevec