Troškove provođenja deratizacije snosi Općina.

Dokument: Informacije o deratizaciji