Stožer civilne zaštite Općine Donji Kraljevec danas je održao radni sastanak radi donošenja preporuka i mjera u interesu sigurnosti i zdravlja naših mještana.
Na istom su sudjelovale relevantne osobe iz struke, razmijenjene su informacije te usuglašeni savjeti za prevenciju širenja koronavirusa (COVID-19) na području Općine te je ukazano na potrebu poštivanja svih preporuka Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Kako se situacija sa širenjem koronavirusa neprestano mijenja, svi stožeri civilne zaštite regionalne i lokalne samouprave moraju biti u pripremi i promptno reagirati i provoditi sve odluke koje donosi Nacionalni stožer.
U tom kontekstu od svih nas se očekuje krajnje odgovorno ponašanje, jer tako ne štitimo samo osobno zdravlje, već i zdravlje svoje obitelji, prijatelja te svih naših sumještana.
Stožer upućuje apel svim mještanima kojima je naložena samoizolacija da se strogo pridržavaju uputa i preporuka koje su im dane.
S ciljem sprečavanja širenja koronavirusa Općina je ograničila izravni rad sa strankama te se mole mještani da ne dolaze osobno u prostorije Općine, osim u slučaju krajnje nužne potrebe kada se preporuča prethodna najava na telefon.
Pozivamo sve mještane, posebice starije životne dobi, one u samoizolaciji i potrebite da se jave na Općinu u slučaju bilo kakve potrebe za dostavom hrane, lijekova i sl.
Dostavu će obaviti zaposlenice programa „Zaželi“.

Općina Donji Kraljevec radit će prema redovnom radnom vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

U tu svrhu možete nas kontaktirati preko sljedećih brojeva i e-mailova:
e- mail:  nacelnik@donjikraljevec.hr, komunalni@donjikraljevec.hr, opcina@donjikraljevec.hr
Telefon: 040/655-126, 040/655-281

Izvan radnog vremena u slučaju potrebe možete nazvati na:
099 2241140 (Miljenko Horvat, načelnik)
091 6323175 (Mladen Čavlek, načelnik stožera CZ)
099 2818800 (Robert Balent, zamjenik načelnika stožera CZ)
099 2423855 (Katica Blagus, program „Zaželi“)