Dokument: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Donji Kraljevec od 2020. do 2024