Polazeći od uvedenih mjera koje se odnose na zabranu prelaženja granice zbog sprječavanja širenja bolesti COVID -19, Republika Hrvatska i Republika Mađarska su dogovorile ublažavanje mjera prelaženja zajedničke granice za one državljane dviju država koji imaju prebivalište u pograničnom području u dubini do 30 km od granice ili su zaposleni u tvrtki čije je sjedište u tom području. Ove mjere se provode na način da im se omogućava prelaženje granice svaki dan odnosno kada postoji potreba za prelaženjem uz obveznu samoizolaciju u vlastitom domu po povratku (izuzeti su od 14 dnevne samoizolacije).

Ublažavanje uvedenih zdravstvenih mjera odnosi se samo na one državljane dviju država koji imaju opravdani razlog za prelaženje granice zbog obavljanja onih radova koji se smatraju važnim za gospodarstvo, kao i na one koji mogu dokazati da imaju poljoprivredno zemljište na državnom području druge države radi obavljanja poljoprivrednih radova.

            Dogovoreni način postupanja počinje se primjenjivati od 31. ožujka 2020. godine, od 07,00 sati na svim cestovnim graničnim prijelazima između Republike Hrvatske i Mađarske.

Uzimajući u obzir Odluku Stožera o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, neophodno je da poslodavci izdaju propusnicu prekograničnim radnicima, dok u ostalim slučajevima poput obrade poljoprivrednog zemljišta, propusnicu izdaju  mjesno nadležni Stožeri Civilne zaštite.

 

 STOŽER CZ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE