Dokument: ODLUKA o privremenoj obustavi Javnog natječaja za financiranje programa projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Donji Kraljevec za 2020. godinu te uvođenju privremenog financiranja