Dokument: III. Izmjene Poslovnika Općinskog vijeća

Dokument: Izvješće o agrotehničkim mjerama za 2019.

Dokument: Izvješće o mjerama održavanja poljoprivrednih rudina 2019.

Dokument: Izvješće o ostvarenim sredstvima od zakupa državnog zemljišta

Dokument: Izvješće o primjeni agrotehničkim mjera na području Općine Donji kraljevec za 2019.

Dokument: Izvješće o primjeni mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u 2019.

Dokument: Izvješće o programu građenja - 2019

Dokument: Izvješće o programu održavanja - 2019.

Dokument: Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom - 2019.

Dokument: Izvješće o radu davatelja usluge-OTP_Obrazac IRDJU_Donji Kraljevec 2019

Dokument: Izvješće o prihodima od zakupa

Dokument: Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi

Dokument: Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Dokument: Odluka o imenovanju ulice u naselju Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o komunalnoj naknadi Donji Kraljevec-pročišćeni tekst

Dokument: Odluka o mjerama potpore u vrijeme trajanja ograničenja i zaštite izazvanih virusom COVID-19

Dokument: Odluka o osnivanju prava stvarne služnosti- Hrvatski telekom

Dokument: Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnika o planu gospodarenja otpadom

Dokument: Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture za 2019.

Dokument: Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2019.

Dokument: Odluka o prihvaćanju Izvještaja i izvješća o radu PREKOMA za 2019.g.

Dokument: Odluka o promjeni ekonomske cijene i sufinanciranja dječjeg vrtića Ftiček

Dokument: Odluka o promjeni ekonomske cijene i sufinanciranja dječjeg vrtića Ftiček-jaslice

Dokument: Odluka o udrugama

Dokument: Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine

Dokument: Polugodišnje izvješće načelnika

Dokument: Poslovnik Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec- PROČIŠĆENI TEKST

Dokument: STATUT OPĆINE DONJI KRALJEVEC-PROČIŠĆENI TEKST

Dokument: Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Kraljevec

Dokument: Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća načelnika