Dokument: OBRAČUN PRORAČUNA OD 01.01.2019. DO 31.12.2019.

Dokument: BILJEŠKE UZ OBRAČUN PRORAČUNA 2019.

Dokument: IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2019. godini.

Dokument: IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2019. godini

Dokument: IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2019. godini

Dokument: ODLUKA O UTVRĐIVANJU I RASPODJELI REZULTATA TE POKRIĆU MANJKA PRORAČUNA OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2019.