Dokument: Obavijest o revalorizaciji zakupnine, naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Donji Kraljevec