Dokument: Oglas o otvaranju javne rasprave

Dokument: II. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA VIII. ID PPUO

Dokument: VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Sažetak za javnost

Dokument: VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

I. Opći prilozi, II. Tekstualni dio – odredbe za provedbu, III. Grafički dio – Prostorni plan

Dokument: VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

IV. Obrazloženje

KARTA: 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

KARTA: 2.1. ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI

KARTA: 2.2 VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI I GOSPODARENJE OTPADOM

KARTA: 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

KARTA: 4.1. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - DONJI HRAŠĆAN

KARTA: 4.2. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - DONJI KRALJEVEC

KARTA: 4.3. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - DONJI PUSTAKOVEC I SVETI JURAJ U TRNJU

KARTA: 4.4. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - HODOŠAN

Karta: 4.5. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - DONJI PALINOVEC