Dokument: IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI - VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC