Dokument: Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete ukopa