Dokument: Obrazloženje

Dokument: Sažetak za javnost

Dokument: ELABORAT

Dokument: EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA VIII. ID PPUO

Karta: 1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

KARTA: 2.1 ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI

KARTA: 2.2 VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI I GOSPODARENJE OTPADOM

KARTA: 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

KARTA: 4.1 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - DONJI HRAŠČAN

KARTA: 4.2. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - DONJI KRALJEVEC

KARTA: 4.3. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - DONJI PUSTAKOVEC I SVETI JURAJ U TRNJU

KARTA: 4.4. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - HODOŠAN

KARTA: 4.5. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - PALINOVEC