Dokument: Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019.

Dokument: Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju plana djelovanja za 2019.g.

Dokument: Odluka o donošenju revizije Procjene rizika od velikih nesreća

Dokument: Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed

Dokument: Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju

Dokument: Odluka o komunalnim djelatnostima koje se na području Općine Donji Kraljevec obavljaju temeljem koncesije

Dokument: Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća načelnika

Dokument: Odluka o komunalnom doprinosu- pročišćeni tekst

Dokument: BILJEŠKE - OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2020. godine

Dokument: PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE DONJI KRALJEVEC Revizija I. – 8/2020

Dokument: IZVRŠENJE PRORAČUNA - SLUŽBENA VERZIJA

Dokument: Odluka o osnivanju prava stvarne služnosti - Međimurske vode

Dokument: Polugodišnje izvješće načelnika od siječnja do lipnja 2020