Dokument: Odluka o donošenju plana djelovanja Opcine Donji Kraljevec u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

Dokument: Odluka o prodaji nekretnine - Donji Pustakovec

Dokument: Odluka o prodaji nekretnine - Hodošan, Glavna ulica

Dokument: Odluka o prodaji nekretnine - Hodošan, Prvomajska ulica

Dokument: ODLUKU O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODUZETNIČKE ZONE U PALINOVCU

Dokument: ODLUKU o donošenju VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec

Dokument: Plan davanja koncesija u 2021. godini

Dokument: Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020.