PROJEKT: „Opremanje sportske dvorane Osnovne škole Donji Kraljevec“

Ukupna vrijednost projekta: 527.958,75 kuna

Sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta: 202.736,16 kuna

Sufinanciranje Općine Donji Kraljevec: 325.222,59 kuna

Opis projekta: Opremanje sportske dvorane potrebnom športskom opremom i rekvizitima kako bi se podigla kvaliteta same sportske građevine te se time potaknulo lokalno stanovništvo općine Donji Kraljevec na bavljenje sportom.

Cilj projekta: Razvojem sportske infrastrukture doprinijeti zadovoljenju javnih potreba u sportu te doprinijeti ispravljanju pogrešaka i nedostataka na postojećoj sportskoj građevini koji utječu na kvalitetu i sigurnost u bavljenju športom.

Planirane aktivnosti: opremanje dvorane opremom koja će doprinijeti polivalentnosti dvorane, podići će se razina sigurnosti u dvorani te će se nabaviti oprema koja će omogućiti da se postignu standardi za organizaciju natjecanja višega ranga: državna, europska i svjetska prvenstva.

Ciljana skupina:

  • Učenici Osnovne škole Donji Kraljevec– učenicima će se ovim opremanjem poboljšati kvaliteta nastave Tjelesne i zdravstvene kulture što ih može potaknuti na bavljenje športom i u svoje slobodno vrijeme izvan škole.
  • Športaši amateri-koji su članovi lokalnih športskih klubova te se natječu u različitim rangovima natjecanja u športovima koji su zastupljeni na području općine Donji Kraljevec.
  • Članovi udruga i rekreativci -koji su okupljeni u udrugama žena, umirovljenika, dobrovoljnog vatrogasnog društva i sl.