Općina Donji  nastavlja s projektom putem kojeg pomaže mladim obiteljima. Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec donijelo je odluku o mjerama poticanja za uređenje nekretnina kojom se želi stimulirati mještane da kupe i revitaliziraju stare kuće, a sve s ciljem da mladi ostanu živjeti u mjestu.

Općina će korisnicima poticaja koji su tijekom tekuće kalendarske godine kupili nekretninu na području Općine na kojoj je izgrađen stambeni objekt kojeg namjeravaju urediti za stanovanje ili se nalazi stambeni objekt u ruševnom stanju kojeg namjeravaju ukloniti ili je isti uklonjen, a na istoj parceli namjeravaju izgraditi novi stambeni objekt, dodijeliti poticaj u iznosu od 20.000,00 kuna.

Korisnicima poticaja koji su tijekom tekuće kalendarske godine na području Općine kupili
građevinsko zemljište u 1/1 dijelu čestice na kojem namjeravaju izgraditi novi stambeni objekt, dodijeliti će se poticaj u iznosu od 25.000,00 kuna

Pravo na ostvarivanje poticaja imaju korisnici poticaja uz uvjet da je korisnik poticaja ili supružnik korisnika poticaja zaposlena osoba neprekinuto najmanje godinu dana do dana
isteka roka za dostavu prijave na Natječaj, te da korisnici poticaja nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje.

Ukoliko se korisnik poticaja odluči za novogradnju, onda mora u roku od 2 godine nakon odobrenja poticaja ishoditi akt o građenju i započeti građenje, a 6 godina nakon odobrenja poticaja završiti građevinu.

Dokument: Javni natječaj za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina području Općine Donji Kraljevec u 2020.

Dokument: Obrazac- Prijava na natječaj

Dokument: Obrazac- Izjava