Zahtjevi za izdavanje propusnica upućuju se županijskom stožeru Međimurske županije, odnosno Ravnateljstvu civilne zaštite ako se radi o drugom opravdanom razlogu.

propusnice@medjimurska-zupanija.hr

040 374 235 (8-16)

099 5298 777 (16-22)

S obzirom na intenciju Odluke napominje se kako će Ravnateljstvo civilne zaštite restriktivno tumačiti „druge opravdane razloge“ te se mole građani da ne podnose zahtjeve za propusnice, ako zaista nemaju ozbiljan i opravdan razlog zbog kojeg trebaju napustiti županiju u kojoj imaju prebivalište ili boravište.