Dokument: 1. izmjene i dopune - Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.

Dokument: 1. izmjene i dopune- PROGRAMA GRADENJA INFRASTRUKTURE ZA 2020.

Dokument: Analiza stanja civilne zaštite za 2020.godinu

Dokument: IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2019.

Dokument: Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Dokument: Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Dokument: Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine D. Kraljevec za 2021.godinu

Dokument: Plan upravljanja imovinom Općine Donji Kraljevec za 2021. godinu

Dokument: Prijedlog Programa raspolaganja sredstvima od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2021.

Dokument: Prijedlog programa koristenja sredstava legalizacije 2021.

Dokument: Odluka o mjerama potpore u vrijeme trajanja ograničenja i zaštite izazvanih virusom COVID-19

Dokument: Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Dokument: Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Dokument: Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2021.