Dokument: - Izmjene i dopune proračuna 2020

Dokument: VODIČ ZA GRAĐANE

Dokument: Izmjene i dopune program javnih potreba u kulturi 2020. - prijedlog

Dokument: Izmjene i dopune program javnih potreba u soc.zaštiti 2020. - prijedlog

Dokument: Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu 2020 - prijedlog