Dokument: IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. GODINU – DJEČJI VRTIĆ FTIČEK