PROJEKT: „Modernizacija javne rasvjete“

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.000.000,00 kuna

Sufinanciranje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: 168.000,00 kuna

Sufinanciranje Općine Donji Kraljevec: 832.000,00 kuna

 

Opis projekta: Zamjena postojećih zastarjelih svjetiljki sa novim svjetiljkama koje se temelje na suvremenoj LED tehnologiji, bitno smanjuju svjetlosno onečišćenje, doprinose zaštiti okoliša, zahtijevaju znatno manje troškove održavanja, povećavaju energetsku učinkovitost sustava, a poboljšavaju i vizualni dojam koji javna rasvjeta ostavlja na građane i posjetitelje.

Cilj projekta: Ušteda potrošnje električne energije javne rasvjete, a time i troškova za električnu energiju, zadovoljavanje zahtjeva za horizontalnom rasvijetljenošću, sprječavanje bliještanja i ostalim uvjetima prema hrvatskoj normi. Navedeno pridonosi boljoj i kvalitetnijoj isporuci komunalnih usluga što poboljšava kvalitetu življenja lokalnog stanovništva.

Ostvareni rezultati projekta: Novi sustavi rasvjete imaju 30-50% bolje svjetlo-tehničke karakteristike od dosadašnjih te su potencijali uštede znatni, a predviđena potrošnja električne energije iznosi 40.931,10 kWh/god. Pozitivni efekti ugradnje novih zamjenskih svjetiljki očituju se kroz smanjenje potrošnje električne energije što za posljedicu ima i smanjene emisije stakleničkih plinova. Niža potrošnja smanjiti će troškove električne energije, nove svjetiljke imati će manji broj kvarova, a imati će garanciju na kvarove te će se smanjiti i troškovi za održavanje.