Poziv na 31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec koja će se održati u PETAK, 26.veljače 2021.g. s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D – uz pridržavanje preporuka Nacionalnog stožera.

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Statutarne odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Kraljevec (materijal u prilogu)
 2. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec (materijal u prilogu)
 3. Prijedlog odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone u Palinovcu (materijal u prilogu)
 4.  Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Instalacija plina i centralnog grijanja u Društvenom domu u Hodošanu“ (materijal u prilogu)
 5. Prijedlog odluke o mjerama pomoći vlasnicima ugostiteljskih objekata na području Općine Donji Kraljevec kojima je privremeno obustavljen rad prilikom uvođenja nužnih epidemioloških mjera (materijal u prilogu)
 6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Donji Kraljevec u području prirodnih nepogoda za 2020.g. (materijal u prilogu)
 7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Donji Kraljevec za 2020.g. (materijal u prilogu)
 8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o primjeni mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u 2020.g. (materijal u prilogu)
 9. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Kraljevec u 2020. godini (materijali u prilogu)
 10. Prijedlog odluke o kupoprodaji zemljišta (materijal u prilogu)
 11. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
 aktualnih 30 minuta
– prihvaćanje izvoda iz zapisnika sa 30. sjednice

Dokument: 0) Poziv

Dokument: 0a) Izvod iz zapisnika 30 OV

Dokument: 1) Izmjena Statuta

Dokument: 1a) Statut

Dokument: 2) Izmjene i dopune Poslovnika

Dokument: 2a) Poslovnik

Dokument: 3) Izmjene i dopune DPU Palinovec

Dokument: 4) Ulaganje u projekt Društveni dom Hodošan

Dokument: 5) Mjere pomoći vlasnicima ugostiteljskih objekata

Dokument: 6) Zaključak o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda

Dokument: 6a) Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prir.nep.

Dokument: 7) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o agrotehničkim mjerama

Dokument: 7a) Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera

Dokument: 8) Zaključak o prihvaćanju mjera za poljoprivredne rudine

Dokument: 8a) Izvješće o primjeni mjera poljoprivrednih rudina

Dokument: 9) Izvješće o upravljanju imovinom

Dokument: 10) Prijedlog odluke o kupoprodaji zemljišta

Dokument: 10a) Procjembeni elaborat

Dokument: 10b) Posjedovni list

Dokument: 10c) Posjedovni list

Dokument: 10d) Posjedovni list

Dokument: 10e) Posjedovni list

Dokument: 10f) Posjedovnica

Dokument: 10g) Posjedovnica

Dokument: 10h) Posjedovnica

Dokument: 10i) Posjedovnica

Dokument: 10j) Identifikacija čestica