Dokument: LITURGIJSKI LISTIĆ – DRUGA KORIZMENA NEDJELJA