Dokument: Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2020.

Dokument: IV. Izmjene Poslovnika Općinskog vijeća

Dokument: Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020.g

Dokument: Izvješće o mjerama održavanja poljoprivrednih rudina 2020.

Dokument: Odluka o I. izmjenama i dopunama DPU poduzetničke zone Palinovec

Dokument: Odluka o mjerama pomoći ugostiteljima na području Općine D. Kraljevec

Dokument: Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Donji Kraljevec za 2020.

Dokument: Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt

Dokument: Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine D. Kraljevec

Dokument: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o agrotehničkim mjerama za 2020.

Dokument: Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju plana djelovanja za 2020.g.

Dokument: Zaključak o prihvaćanju izvješća o mjerama održavanja poljoprivrednih rudina 2020.