Poziv na 32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec koja će se održati u PETAK, 26.ožujka 2021.g. s početkom u 19,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D – uz pridržavanje preporuka Nacionalnog stožera.

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Donji Kraljevec za razdoblje srpanj-prosinac 2020.g. (materijal u prilogu)
 2. Obračun proračuna od 01.01.2020.-31.12.2020.g.
  • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g.
  • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2020.g.
  • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine D. Kraljevec u 2020.g.
  • Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g
  • Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020.g.
 3. Prijedlog odluke o utvrđivanju i raspodjelu rezultata te pokriću manjka Proračuna Općine
  Donji Kraljevec za 2020.g.
 4. Izvršenje financijskog plana dječjeg vrtića „Ftiček“ i Program rada za 2020.g. (materijal u prilogu)
 5. Izvješće o radu Centra dr. Rudolfa Steinera za 2020.g. (materijal u prilogu)
 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Općine Donji Kraljevec u 2020. godini (materijal u prilogu)
 7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2022. godine na području Općine Donji Kraljevec za 2020. godinu (materijal u prilogu)
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom u razdoblju od 01.siječnja 2020. do 31.prosinca 2020. (materijal u prilogu)
 9. Prijedlog odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara (materijali u prilogu)
 10. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja (materijal u prilogu)
 11. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
prihvaćanje izvoda iz zapisnika sa 31. sjednice

 1. Zbog trenutne epidemiološke situacije i potrebe skraćivanja vremena trajanja sjednice
  Općinskog vijeća neće se održati aktualnih pola sata predviđenih za pitanja vijećnika.
  Vijećnici mogu, najkasnije do početka održavanja sjednice postaviti pisana pitanja mailom i
  to na mail adresu opcina@donjikraljevec.hr i na samoj sjednici, predajom pisanog pitanja
  predsjedniku Općinskog vijeća. Na sva pitanja odgovoriti će se pisanim putem.
 2. Sudjelovanje na ovoj sjednici omogućava se i vijećnicima koji su zaraženi ili su u
  samoizolaciji i to putem emaila. Vijećnici mogu svoje prisustvovanje sjednici prijaviti na
  email adresu opcina@donjikraljevec.hr i to na početku sjednice. Na taj način će se utvrditi
  kvorum same sjednice. Vijećnici se tom prilikom i odmah izjašnjavanju o svom načinu
  glasovanja po predloženim točkama dnevnog reda. Prijava počinje u 19.00 i traje do 19.10
  sati

Na sjednicu pozivam:
a) načelnika, gosp. Miljenka Horvata,
b) zamjenika načelnika, gosp. Mladena Čavleka,
c) ravnateljicu dječjeg vrtića, gđu. Sandru Vlah
d) ravnateljicu Centra dr. Rudolfa Steinera, gđu. Dijanu Posavec
d) predstavnike sredstava javnog priopćavanja.

Predsjednik
Zoran Strahija, v.r.

Dokument: 0a) Izvod iz zapisnika

Dokument: 1) Prihvaćanje Polugodišnjeg izvješća načelnika

Dokument: 1a) Polugodišnje izvješće načelnika

Dokument: 2) Obračun proračuna

Dokument: 2a) Bilješke

Dokument: 2aa) Izvršenje Plana razvojnih programa

Dokument: 2aaa) Izvršenje Programa kulture

Dokument: 2b) Izvršenje Programa sporta

Dokument: 2c) Izvršenje Programa socijalne zaštite

Dokument: 2d) Prihvaćanje Izvješća Program građenja objekata

Dokument: 2dd) Izvješće o izvršenju Programa građenja

Dokument: 2e) Prihvaćanje Izvješća Programa održavanja

Dokument: 2ee) Izvješće o izvršenju Programa održavanja

Dokument: 3) Utvrđivanje i raspodjela rezultata

Dokument: 5) Prihvaćanje Izvješća o radu Steiner

Dokument: 5a) Izvješće o radu Centra dr. Rudolfa Steinera

Dokument: 5b) Odluka o prihv. izv.o radu 2020-CRS

Dokument: 6) Izvješće o radu PRE-KOM

Dokument: 6a) Izvještaj o gospodarenju otpadom

Dokument: 6b) Izvješće o radu davatelja javne usluge

Dokument: 7) Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnika Plan gospodarenja otpadom

Dokument: 7a) Izvješće o gospodarenju otpadom_20210319_140138

Dokument: 8) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava od zakupa

Dokument: 8a) Izvješće korištenje sredstava od zakupa

Dokument: 9) Prijedlog odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara

Dokument: 9a) Procjena ugroženosti

Dokument: 9b) Plan zaštite od požara