Dokument: Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Donji Kraljevec