Dokument: Financijski izvještaj Općine Donji Kraljevec, za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine

Dokument: BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2020. GODINU