Dokument: Izvješće načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2020.

Dokument: Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.

Dokument: Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.

Dokument: Izvješće o izvršenju Programa raspolaganja korištenja sredstava od zakupa

Dokument: Izvještaj o gospodarenju otpadom na podrućju Općine Donji Kraljevec za 2020

Dokument: Obrazac IRDJU Donji Kraljevec 2020.

Dokument: Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnika o planu gospodarenja otpadom u 2020

Dokument: Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture za 2019.

Dokument: Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2019.

Dokument: Odluka o prihvaćanju Izvještaja i izvješća o radu PREKOMA za 2020.g.

Dokument: Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt

Dokument: Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara

Dokument: Plan zaštite od požara

Dokument: Polugodišnje izvješće načelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2020.godine

Dokument: Prihvaćanje Izvješća o ostvarenim sredstvima od zakupa državnog zemljišta

Dokument: Procjena ugroženosti od požara 2020

Dokument: Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća načelnika

Dokument: Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt

Dokument: Opis projekta