Dokument: Odluka o imenovanju Povjerenstva za provjere ispunjavanja propisanih(formalnih) uvjeta natječaja namijenjenih financiranju projekata/programa udruga u 2021.godini