PROJEKT: „Informacijski sustav za upravljanje dokumentima“

Ukupna vrijednost projekta: 235.500,00 kuna

Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 94.200,00 kuna

Sufinanciranje Općine Donji Kraljevec: 141.300,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 19.11.2019.-18.05.2021.

Opis projekta: Općina Donji Kraljevec projektom digitalizira općinsku upravu kroz uvođenje informacijskog sustava za upravljanje dokumentima. Uspostavljena je brza pretraga, pregled i korištenje podataka, uz primjenu propisanih, dokumentiranih procedura. Aplikacijski sustav služit će kao potpora u ostvarenju pružanja informacija ali i ubrzavanju i pojednostavljenju administrativnih procesa unutar  uprave, koristiti će se za naprednije vrednovanje dostupnih podataka te za donošenje kvalitetnijih odluka.

Rezultati projekta: Sigurno skladištenje podataka, uz primjenu odgovarajućih sigurnosnih polica i zakonskih regulativa, smanjenje troškova umnožavanja papirne dokumentacije, efikasna suradnja-kolaboracija tokom zajedničke obrade dokumenata, sa jednostavnim i efikasnim kreiranjem verzija, kontrolom pristupa i komunikacijom, efikasno izvještavanje i analitika, uz kontrolu pristupa i izvještavanja, značajno povećanje efikasnosti upravljanja procesima, uz automatizaciju, kontrolu i dovođenje u formu poslovnih procesa.

Ciljevi projekta: Povećanje kvalitete i standarda građana kroz informiranje i mogućnost korištenja aplikacije odnosno dostupnost podataka sadržanih u aplikaciji. Unapređenje suradnje korisnika i gospodarstva radi postizanja konkurentnosti temeljeno na znanju i inovacijama kroz aplikacijski sustavu kojim će biti obuhvaćeni cjelokupni podaci jedne općinske uprave. Korištenje aplikacijskog sustava i dohvaćanja podataka na brz, efikasan i ekonomičan način. Poticanje aktivnog sudjelovanja građana u raspravama, planiranju i donošenju odluka na razini općine.