Dokument: 01-Odluka o pokretanju postupka javne nabave. Nabava videonadzora

Dokument: 02-Dokumentacija o nabavi- sustav videonadzora u Općini Donji Kraljevec

Dokument: 03-Troškovnik videonadzor javnih površina Općine Donji Kraljevec - za objavu

Ažurirano 12.07.2021.g.

Dokument: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - videonadzor

Dokument: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - videonadzor