Dokument: Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti opasnost od širenja požara na području Općine Donji Kraljevec za 2021.